LENTO AD ASTRA

Známe skladby skladateľov vážnej hudby európskej klasiky (J.S.Bach, F.M. Bartholdy, C. Debussy, A Dvořák a iní). Hudba vhodná pre spoločenské podujatia, svadby, eventy….

Teleso Lento Ad Astra vzniklo v júni 2011, keď sa klaviristka Zita Sopková a saxofonista Erik Rothenstein rozhodli využiť svoje doterajšie muzikantské skúsenosti a vyskúšať spolu realizovať niekoľko koncertov. Sústredili sa najprv na klasický altový saxofónový repartoár. Postupne sa však zamerali na literatúru pre baritónový saxofón. Či sú to transkripcie violončelových prelúdií Johana Sebastiana Bacha alebo originálne kompozície, interpreti sa snažia sa zaujať vlastným vkladom a skúmaním nových možností. Toto komorné zoskupenie prináša novú koncepciu a sviežosť pri zachovaní vysokej interpretačnej kvality.

Spolupracuje s rôznymi hosťami – gitaristami, spevákmi, violončelistami….